nusiųsti

nusiųsti
nusių̃sti, nusiuñčia, nùsiuntė tr. K, Rtr, 1; SD217,203, KlC104, H153, Q558, R420, Sut, M 1. paliepti nueiti, nuvykti: Nusiųstas SD279. Nusiunčiu pas ką R64. Nusių̃sti daktaro NdŽ. Jis nùsiuntė piršlius pas tą karalaitę NdŽ. O mane gig pas darbą nèsiuntė tokį, tiktaik kana nusių̃st, kab aš ką pirkčia, ot kam mane vis siuñtė LKKII208(Zt). Nusiuntė visus kap vėju Švnč. Vyrą nùsiuntė paveizėti, a vieto[je] šienas Grd. Į jaują jauną, mažą nenusių̃si niekad (bijodavo eiti) Sk. Nusiuntė mane sunkian darbelin, sunkian darbelin in akmenėlį (malti) KrvD95. Itas nùsiuntė jau maskolius itop vagiop, jau kad jį atvest cėrop (pas carą) Lz. Jėzus nusiuntė du pasiuntiniu savo, bylodamas jiemus VlnE1. Teikės mūsump čia, ant svieto, nusiųst sūnų savo PK16. Ir Dovydas nusiuntė paslus, idant ją atvestų BB2Sam11,4. Apvilkęs jį baltu rūbu, nùsiuntė Pilotop DP104. Meldžiu tave, tėve, idant jį nusiųstum̃bei ing namus tėvo mano DP267. Pone, numigisiųsk teipag kokį Ananijošių MPIII15. Nusiuntė jop vyriausius žydų, prašydamas jį, kad ateitų ir pasveikytų tarną jo Ch1Luk7,3. ^ Nusiųsi durnių šitą, paskui siųsk ir kitą Vlk. Nùsiunčiau – parnešė, pats neparėjo (lazda ir obuolys) BsM23. | refl. MKr26.paskirti kur būti: Daug vaikų an Pavalakės nùsiųsta mokintis Pls. Ma[no] brolio duktė tepgi nusiųstà žu Vilniaus mokintis Pls. ^ Nusiuntė, kur duonos nekepa Plv. 2. per tarpininkus, tam tikromis priemonėmis pateikti, įduoti: Nusiunčiu ką kam SD282. Jis nùsiuntė jajai pinigų par pasiuntinį J. Dar reikia du lakštai nusių̃st LKKIII184(Arm). Rašyt rašė, bet, ar nùsiuntė, nežinau Rod. Jūs surašykit man margą gromatėlę, tai aš nusiųsiu in savo mergužėlę LTR(Kpč). | prk.: Visi galai bus nùsiųsta: akim neregėsi, ausim negirdėsi [senatvėje] Dglš.
◊ į aną̃ pasáulį nusių̃sti užmušti, nugalabyti: Kiek dvigalvio erelio tarnų jis nusiuntė į aną pasaulį! .
\ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nusiųsti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda kam nors nusiųsti iš ↑vietinio kompiuterio į ↑nuotolinį kompiuterį (tinklą). atitikmenys: angl. upload ryšiai: antonimas – atsiųsti dar žiūrėk – nuotolinis kompiuteris dar žiūrėk – vietinis… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • nusiusti — nusiùsti 1. žr. pasiusti 2. | refl.: Išminsi, pask eisi pri kito – nusisiùsi nemiegojęs par naktis! Kl. 2. intr. labai greitai, smarkiai nulėkti: Traukinys nusiuto geležinkeliu ir pranyko rš. 3. intr. padvėsti: Turėjau tris paršelius, vienas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušiušti — nušiùšti intr. 1. pasišiaušti: Plaukai nušiùšę, t. y. pasistatę ryto metą, kad atsikeli J. 2. nušiurpti: Visas kūnas nušiū̃šo išgirdus vaiką rėkiant Smn. 3. nušiurti, nutriušti: Plaukai jos nušiùšę, bizeliai kaip žiurkės uodegelė Ggr. šiušti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiųsti — nusių̃sti vksm. Nusių̃sk vai̇̃ką į parduotùvę dúonos parnèšti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • upload — nusiųsti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda kam nors nusiųsti iš ↑vietinio kompiuterio į ↑nuotolinį kompiuterį (tinklą). atitikmenys: angl. upload ryšiai: antonimas – atsiųsti dar žiūrėk – nuotolinis kompiuteris dar žiūrėk –… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • apsiųsti — apsių̃sti, apsiuñčia, àpsiuntė tr. Rtr; Q81, MP179, Sut 1. Aplinkui siųsti, apsiųsti LL116. 2. visiems ar daugeliui nusiųsti, tam tikromis priemonėmis įteikti: Àpsiunčiau į skridinį gromatas apie smertį savo genties J. Daugumui [vokiečiai]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuleisti — I. padaryti, kad kas eitų žemyn, gilyn. 1. tr. pakeisti daikto padėtį žemėjančia kryptimi, nulenkti: Pakeldami rankas, įkvėpkime, nuleisdami – iškvėpkime rš. Kam nuleidai baltas rankas an kelučių savo?! Ukm. Žiulpos veidas ištįso, ir abudu su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anoniminis siuntimas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Registracijos nereikalaujantis failų siuntimas į interneto svetainę. Panašus į ↑anoniminį FTP, tik čia galima nusiųsti iš naršyklės. Patogus mažai patirties turintiems interneto lankytojams. Dažnai… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • anonymous upload — anoniminis siuntimas statusas T sritis informatika apibrėžtis Registracijos nereikalaujantis failų siuntimas į interneto svetainę. Panašus į ↑anoniminį FTP, tik čia galima nusiųsti iš naršyklės. Patogus mažai patirties turintiems interneto… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • apsiusti — apsiùsti intr. Rtr; Sut, LVI129 1. Zp apsirgti pasiutimo liga: Šuva apsiùto Ds. 2. J, Grg įdūkti, įšėlti: Oi ans yra apsiùtęs! Kl. Jau tikrai mano vyras apsiùto Klt. Visi vaikai kap apsiùto – neleidžia tėvui ženyties! Ml. Bet anys apsiuto ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”